عصب پرونئال چیست؟ چه وظیفه ای دارد؟


عصب پرونئال کنترل ماهیچه هایی را بر عهده دارد که وظایفشان بلند کردن پا می باشد. این عصب در نزدیکی سطح پوست قسمت خارجی زانو واقع شده است.

عوامل تشدید فوت دراپ ( اینها می توانند به عصب پرونئال فشار وارد کنند)
انداختن پاها روی هم 
زانو زدن به مدت طولانی
گچ گرفتن پا نا زیر زانو

#اuم_اس #ام_اس_ناتوانی_نیست #ام_اس_هرگز_من_را_متوقف_نخواهد_کرد #دختران_مبتلا_به_ام_اس #multiplesclerosis #multiple_sclerosis #walkms #endms #ام_اس_یعنی_امتحان_استقامت
#ام_اس_را_شکست_خواهم_داد #footdrop
‏#dropfoot #افتادگی_پا #زمین_خوردن #سکته_مغزی #زندگی #راه_رفتن #CVA #gammaknife #گامانایف  #تومور #تومورمغزی