آزمایش و تشخیص فوت دراپ یا افتادگی پا

معمولا افتادگی مچ پا با یک آزمایش فیزیکی تشخیص داده می شود. پزشک راه رفتن بیمار را مشاهده می کند و تعدادی از عضلات پا را بررسی می کند تا ببیند ضعف دارند یا نه. همچنین ممکن است که او بی حسی ساق پا، روی پا و انگشتان پا را بررسی کند. در برخی موارد آزمایش های بیشتری توصیه می شوند.
.

#ام_اس #ام_اس_ناتوانی_نیست #ام_اس_هرگز_من_را_متوقف_نخواهد_کرد #دختران_مبتلا_به_ام_اس #multiplesclerosis #multiple_sclerosis #walkms #endms #ام_اس_یعنی_امتحان_استقامت
#ام_اس_را_شکست_خواهم_داد #footdrop
‏#dropfoot #افتادگی_پا #زمین_خوردن #سکته_مغزی #زندگی #راه_رفتن #CVA #gammaknife #گامانایف  #تومور #تومورمغزی