تصویربردای


افتادگی مچ پا یا فوت دراپ گاهی بر اثر رشد استخوان اضافی در کانال نخاعی یا تومور و کیستی بوجود می آید که روی عصب مچ پا در زانو یا ستون مهره ها فشار می آورند. آزمایش های تصویربرداری به این نوع مشکلات اشاره می کنند.

اشعه ایکس. تصاویر اشعه ایکس ساده از میزان پایینی از تابش اشعه برای به تصویر درآوردن توده بافت نرم یا ضایعات استخوانی که می توانند عامل بیماری باشند استفاده می کنند.

سونوگرافی. در این فناوری از امواج صوتی برای ایجاد تصاویر ساختارهای داخلی بدن استفاده می شود. می توان از سونوگرافی برای بررسی کیست ها یا تومورهایی استفاده کرد که ممکن است روی عصب فشار آورند.

توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن). توموگرافی کامپیوتری تصاویر اشعه ایکس را که از زوایای مختلف بسیاری گرفته شده اند با یکدیگر ترکیب می کند تا تصاویری مقطعی از ساختارهای درون بدن تشکیل دهد.

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (ام آر آی). این آزمایش تصویربرداری از امواج رادیویی و یک میدان مغناطیسی قوی برای ایجاد تصاویر دقیق استفاده می کند. ام آر آی بخصوص در به تصویر درآوردن ضایعات بافت های نرم که ممکن است یک عصب را فشرده کنند مفید هستند.