آزمایش و تشخیص فوت دراپ یا افتادگی پا

 الکترومیوگرافی (EMG) و مطالعات هدایت عصبی فعالیت الکتریکی عضلات و اعصاب را اندازه گیری می کنند. این آزمایش ها می توانند ایجاد ناراحتی کنند ولی برای تشخیص محل آسیب دیدگی در امتداد عصب مبتلا به بیماری یا تحت فشار بسیار مفید هستند.

#ام_اس #ام_اس_ناتوانی_نیست #ام_اس_هرگز_من_را_متوقف_نخواهد_کرد #دختران_مبتلا_به_ام_اس #multiplesclerosis #multiple_sclerosis #walkms #endms #ام_اس_یعنی_امتحان_استقامت
#ام_اس_را_شکست_خواهم_داد #footdrop
‏#dropfoot #افتادگی_پا #زمین_خوردن #سکته_مغزی #زندگی #راه_رفتن #CVA #gammaknife #گامانایف  #تومور #تومورمغزی