دستگاه T102 دارای مزایای ثابت شده زیادی جهت کمک به افراد دارای فوت دراپ میباشد:

 

ایجاد حرکت طبیعی تر هنگام راه رفتن

کمک به بالارفتن از پله

کاهش خستگی ناشی از راه رفتن و قابلیت طی کردن مسافت بیشتر

کاهش میزان زمین خوردن

آموزش دادن مجدد عضلات

جلو گیری از ،از بین رفتن عضلات یا آتروفی عضلانیرفع احساس سنگینی و سردی پا

ثابت نگه داشتن و یا افزایش دامنه حرکتی پا و مچ

افزایش جریان خون

افزایش سرعت راه رفتن، تعادل و اعتماد به نفس

 


#ام_اس #ام_اس_ناتوانی_نیست #ام_اس_هرگز_من_را_متوقف_نخواهد_کرد #دختران_مبتلا_به_ام_اس #multiplesclerosis #multiple_sclerosis #walkms #endms #ام_اس_یعنی_امتحان_استقامت
#ام_اس_را_شکست_خواهم_داد #footdrop
‏#dropfoot #افتادگی_پا #زمین_خوردن #سکته_مغزی #زندگی #راه_رفتن #CVA #gammaknife #گامانایف  #تومور #تومورمغزی