نمایندگان و سفیران در استان های ایران

نمایندگان تیوان در استان های ایران:

 

استان کرمانشاه : آقای حمزه احمدیان

استان خراسان : آقای حسن ابراهیمی

استان قم : خانم ندا بهمنی – آقای حمیدرضا خراسانی

استان اصفهان : خانم زهرا رفیعی

استان همدان : آقای مجید سلطانی

استان تهران : آقای امیر مسعود صفاری – آقای علی اسمعیلی

استان البرز : آقای امیر مسعود صفاری

استان آذربایجان شرقی : آقای مسعود طاهری

استان کردستان : آقای کامیار عزیزی

استان چهارمحال و بختیاری : آقای محمد جهانبازی