نمودار تحقیق بر روی بیماران ام اسی و مشکلات و اثرات بیماری بر روی او

ام اس یک بیماری مزمن و پیش رونده سیستم اعصاب مرکزی بوده و دارای علایم متعددی می باشد.این نشانه ها اثرات منفی زیادی روی کیفیت زندگی بیماران می گذارد.

در یکی از تحقیقات علمی که روی بیماران ام اس انجام شده، میزان هر یک از علائم ناخوشایند این بیماری در بیماران بررسی شده و خلاصه این مقاله در نمودار فوق نشان داده شده است. برای مطالعه متن کامل این مقاله به شناشه 
DOI:10.2165/11591150-000000000-00000 
 Source: PubMed 
مراجعه نمایید.

ایا شما هم با این مشکلات روبرو هستید؟
لطفا تجارب خود را با ما درمیان بگذارید

سایت منبع:

https://www.researchgate.net/publication/51500060_Impact_of_Walking_Impairment_in_Multiple_Sclerosis_Perspectives_of_Patients_and_Care_Partners