جدول بررسی مشکلات ثانویه برای بیماران ام اس

این مقاله به بررسی مشکلات ثانویه ایجاد شده در بیماران ام اس ناشی از ضعف راه رفتن پرداخته است. در این مقاله سه مشکل عمده محدود شدن فعالیت، مشکلات عاطفی و ترس از خطر بررسی شده و میزان هر یک نمایش داده شده است.

 متن کامل این مقاله به شناشه 
DOI: 10.2165/11591150-000000000-00000 
 Source: PubMed 

ایا شما هم با این مشکلات روبرو هستید؟
لطفا تجارب خود را با ما درمیان بگذارید