شرایط ورزش برای مبتلایان ام اس

شرایط ورزش برای مبتلایان ام اس

این افراد حتما باید مراقب کم‌آبی بدن خود باشند. جای گرم اصلا نباید ورزش کنند.در ساعات خنک روز ترجیحا در ساعات اولیه صبح ورزش کنند. چون امکان غلبه خستگی در ساعات عصر و کاهش کیفیت ورزش وجود دارد. از لباس‌هایی که باعث تهویه مناسب بدن می‌شود، استفاده کنند.

اگر فردی به دلیل مسائل مالی، امکان مراجعه به متخصصان پزشکی ورزشی را ندارد، حتما باید از انجام حرکات نادرست و آسیب‌زننده امتناع‌کنند و تنها به انجام ورزش‌هایی همچون پیاده‌روی و حرکات کششی سبک اکتفا کند، اما برای تمرینات قدرتی حتما باید به پزشک مراجعه کند.

 

https://t.me/tavanbakhsh