ورزش افراد ناتوان

ورزش افراد ناتوان​

افرادی که خیلی ناتوان شده‌اند، می‌توانند از فیزیوتراپ یا کاردرمانگر خود کمک بگیرند. در مراکز خاص توانبخشی دستگاه‌های مخصوصی وجود دارد که آنجا می‌توانند به صورت خوابیده حرکات ورزشی را تحت محافظت انجام بدهند.

#ام_اس #ام_اس_ناتوانی_نیست #multiplesclerosis #multiple_sclerosis #walkms #endms #ام_اس_یعنی_امتحان_استقامت
#ام_اس_را_شکست_خواهم_داد #footdrop
#dropfoot #افتادگی_پا #زمین_خوردن #سکته_مغزی #راه_رفتن #CVA #تومورمغزی
#walkaide #bioness #1300plus #آرتروز #ام_اس #دیستروفی_عضلانی #سالمندان #آتروفی #آتروفی_نخاعی_عضلانی #آتروفی_عضلانی #آتروفی_مخچه #آتروفی_عضلات_ستون_فقرات #آتروفی_عضلات_پا