رژیم غذایی :یک عامل خطر برای ام اس

رژیم غذایی :یک عامل خطر برای ام اس

در مطالعات مختلف رژیم غذایی به عنوان یکی از عوامل خطر بروز ام اس و تشدید علایم آن معرفی شده است. در مطالعه ای که حدود 50 سال پیش در بیماران ام اس انجام شد، مصرف اسیدهای چرب اشباع شده بخصوص چربی های حیوانی به عنوان مهمترین عامل بروز و تشدیدکننده بیماری ام اس معرفی گردید. اسیدهای چرب اشباع، چربی هایی هستند که به طور معمول در دمای اتاق به شکل جامدند و معمولا" منشا حیوانی دارند و در موادی مثل گوشت های چربی دار، پوست مرغ، کره حیوانی، خامه، پنیرخامه ای، فراورده های حاوی شیرکامل وجود دارند. منابع گیاهی چربی های اشباع شامل روغن نارگیل، روغن خرما و کره کاکائو می باشد.

همچنین در برخی از مطالعات مصرف بیش از حد شکر و شیرینی جات، الکل، غذاهای گوشتی کبابی، مصرف قهوه و چای به عنوان عوامل بروز ام اس معرفی شده اند؛ اما هنوز مطالعه دقیقی برای تعیین تاثیر این غذاها بر بروز ام اس انجام نشده است.