مواد غذایی مفید در ام اس

مواد غذایی مفید در ام اس

رژیم غذایی مناسب باعث کند شدن سیر بیماری و کاهش میزان ناتوانی کلی در درازمدت می شود. استفاده از رژیم غذایی مناسب در این بیماران باعث کاهش نشانه های شایع بیماری مثل یبوست، خستگی، افسردگی، ناتوانی درانجام فعالیت روزمره، اسپاسم و بی حسی می شود.

- اسیدهای چرب غیراشباع بخصوص اسیدهای چرب امگا3 و امگا6

- ویتامین D