چطور میتوانم خستگی ناشی از ام اس را کاهش دهم؟

چطور میتوانم خستگی ناشی از ام اس را کاهش دهم؟

اگرچه هنوز مکانیسم های ایجاد خستگیِ ناشی از ام اس مشخص نیستند، شواهد نشان می دهند که ورزش و تغییراتی در شیوه زندگی می تواند مفید باشد.

• اولویت دهی به وظایف و فعالیت های روزانه

• در نظر گرفتن مدت زمان های استراحت در ساعات منظم

• سازماندهی وظایف جهت به حداقل رساندن نیروی مورد نیاز برای انجام آنها و یا به طوری که بتوان آنها را به دوره های کوچکتر تقسیم کرد

• استفاده از تجهیزات کمکی برای کاهش انرژی مورد نیاز برای انجام وظایف

• استفاده از پنکه یا لباس های خنک جهت ممانعت از بالا رفتن بیش از حد دمای بدن

• استفاده از روش های تمدد اعصاب (ریلکسیشن)

• خواب مفید در شب