اختلالی پیشرونده مثل یک معما؛ ام اس چه زمانی شناخته شد؟

اختلالی پیشرونده مثل یک معما؛ ام اس چه زمانی شناخته شد؟

بیش از یک صده است که اختلالی معمایی, عود کننده و غالبا پیش رونده به نام بیماری ام اس، محققانی که سعی در درک دلیل بیماری و جلوگیری از پیشرفت آن دارند را به چالش می کشد. در سال 2000 حدود 250000 تا 350000 بیمار مبتلا به ام اس در ایالت متحده وجود داشته اند.

به  طور معمول، بیماری ام اس از اوایل بزرگسالی شروع می شود. علائم بروز این بیماری در افراد مختلف متفاوت است. 50 درصد از بیماران در طی 15 سال پس از بروز بیماری، در راه رفتن خود احتیاج به کمک پیدا می کنند.

عصـب‌ شناس فرانسوی، ژان مارتین شارکو اولیـن فردی بود که در سال 1868 به تصلب (عصبی) متعدد به عنوان یک بیـماری مجزا پی برد. شارکــو به مدد گــزارش‌های پیشین و با اضافه کردن مشاهدات آسیب‌شناختی و بالینی خود نام این بیماری را «sclerose en plaques» گذاشت.