چرا خستگی ناشی از ام اس با گرما بدتر میشود؟

حساسیت به گرما در ام اس بسیار شایع است. بدتر شدن علائم عصبی (شامل خستگی) با گرما حتی در گذشته نیز در تایید تشخیص ام اس به کار می رفته است.

با اینکه مکانیسم دقیق آن کاملا شناخته شده نیست، احتمال دارد که گرما ممانعت از هدایت سیگنال ها در طول آکسون هایی که میلین در آنها تخریب شده را تشدید کند. حساسیت به گرما می تواند در توانایی ورزش و لذت بردن از فعالیت های بیرون از خانه اختلال ایجاد کند.

دوری از گرما مثلا پرهیز از حمام داغ اولین دستور دفاعی است. پنکه ها و دستگاه های تهویه مطبوع به کنترل دمای محیط داخل کمک می کنند. استفاده از لباس های خنک نیز می تواند دمای بدن را پایین بیاورد.