بیست و دمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

جناب آقای دکتر نمکی، وزیر محترم بهداشت در روز 19 خرداد 1398 در اولین روز از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث از غرفه شرکت توسعه فناوری تیوان بازدید فرمودند. در این بازدید اطلاعاتی از دستگاه برطرف کننده افتادگی پا و نحوه کمک کردن این دستگاه به بیماران ام اس، سکته مغزی، فلج مغزی و ... برای ایشان شرح داده شد. در جریان این بازدید با توجه به شرایط بد اقتصادی بیماران از وزیر تقاضا شد تا دستوراتی جهت پوشش بیمه ای این دستگاه صادر نمایند.