کوتاه شدن تاندون آشیل و رفع آن با دستگاه تیوان

بهبود کوتاهی آشیل پا با دستگاه تیوان

یکی از عوارض افتادگی پا و اسپاسم های عضلانی، کوتاه شدن تاندون آشیل می‌باشد. تمرین نشان داده شده برای مقابله با این عارضه بسیار مفید می‌باشد.
دستگاه T-102 تیوان با منقبض کردن عضلات تیبیالیس انتریور به صورت فعال، باعث ایجاد کشش طبیعی در تاندون آشیل و در نتیجه مقابله با این عارضه می‌گردد.