سفارش قطعات یدکی دستگاه تیوان T1-02

نکات لازم برای استفاده کنندگان از دستگاه.

۱. الکترودهای دستگاه بعد ازمدتی استفاده که بستگی به شرایط استفاده ،پوست بیمار و آب مورد استفاده دارد متفاوت بوده و باید تعویض شوند. ولی بهترین زمان، تعویض ماهیانه الکترود و پد بوده که از لحاظ کارایی و بهداشتی مد نظر قرار دارد. اگر مشاهده نمودید بعد از مدتی استفاده از دستگاه مقدار کشش پا در درجات تحریک بالاتری رخ می دهد یا روی الکترودها سیاه شده و یا روی پوست سوزش دارید براحتی با روش بالا الکترودها را سفارش داده و تعویض نمایید. 
۲.قطعات یدکی همچون کش دستگاه بعد از مدتی استفاده ممکن است چسبندگی خود را از دست بدهند .می توان براحتی کش مخصوص را جابجا کرده و از چهار جهت آن استفاده نمود در ضمن سفتی کش را می توان براحتی تنظیم نمود. 
۳.چسب زبر دستگاه نیز ممکن است پس از مدتی خاصیت خود را از دست بدهد .می توان براحتی آن را تعویض نمود .
برای سفارش الکترود، کش و چسب زبر می توانید با تیوان تماس بگیرید.