سوالاتی در مورد استفاده از دستگاه تیوان

سوالاتی در مورد دستگاه افتادگی مچ پا تیوان T102

چرا مچ پا در مد تمرین ( نشسته) بالا می آید ولی در حالت راه رفتن بالا نیامده و دستگاه عمل نمیکند( تحریکی احساس نمی شود)؟

این سوال را بیشتر استفاده کنندگان مطرح می کنند که در اینجا لازم است توضیحاتی در این مورد داده شود.
دستگاه تیوان برای اصلاح الگوی راه رفتن ارایه شده است.
بیشتر بیماران در زمان شروع استفاده از دستگاه با الگوی اشتباه راه می روند. به کمک متخصصان دستگاه روی بیمار با الگوی راه رفتن صحیح ست می شود. و به بیمار و همراه بیمار آموزش داده می شود که بیمار بر اساس این الگو حرکت نماید. حال بیشتر بیماران در منزل الگوی حرکتی را رعایت نکرده و بر اساس الگوی اشتباه قدم برمی دارند در این حالت دستگاه هیچ کمکی به انها نخواهد نمود و آنها احساس می کنند دستگاه به خوبی کار نکرده و مچ پایشان را بالا نمی اورد و یا در زمان هایی به اشتباه تحریک انجام می شود. 
توصیه ما به بیماران دارای فوت دراپ این است که بر اساس آموزشهای داده شده برای گام برداشتن عمل نمایند تا به مرور زمان و با تمرینهای متعدد بتوانند به گام برداشتن عادی بازگردن