گیتهای راه رفتن اشتباه بدلیل وجود فوت دراپ (افتادگی پا) که موجب مشکلات و بیماریهای حرکتی می گردد.

 با استفاده از دستگاه T102تیوان، علاوه بر اصلاح الگوی راه رفتن، می توانید مشکلات ایجاد شده را رفع نمایید، برای این هدف راه رفتن با دستگاه را تمرین نموده، قدم ها را یکسان برداشته و برای شروع بهتر است از مد بیوفیدبک دستگاه استفاده نمایید.
اصلاح الگوی راه رفتن، زمان بر می باشد و بر اساس نوع و شدت عارضه ، وضعیت ماهیچه های پا، سفتی آشیل مچ پا و... بر می گردد .پس در این مورد صبور باشید .