در مورد الکترود پارچه ای دستگاه تیوان

🔴عمر الکترودهای پارچه ای دستگاه؟ عمر الکترودهای تیوانT102  به نحوه استفاده ، میزان تمیزی پا و عوامل دیگر بستگی دارد . ولی در استفاده عادی راه رفتن از دستگاه، حدود ۲۰۰ ساعت(بستن دستگاه) می باشد.
🔴زمان تعویض الکترودها؟
۱.رنگ روی الکترودها سیاه یا کدر شده باشد.(عامل اصلی)
۲.سوزش روی پوست پا باشد
۳.میزان بالا امدن پا  کم شده و باید شدت تحریک را زیاد نمود .
۴.روی پارچه الکترودها پرز انداخته است. (عامل اصلی)
🔴نحوه تمیز کردن الکترودها؟
الکترودها یکبار مصرف بوده و جزء وسایل مصرفی دستگاه می باشند ولی می توان با یک پارچه مرطوب نرم تا حدودی روی الکترودها را تمیز کرده و تا چند روز استفاده نمود.
🔴نحوه تعویض الکترودها؟
با تیوان تماس بگیرید تا الکترودها را به تعدادی که لازم دارید با پد دستگاه برای شما ارسال کند. فیلم آموزشی به همراه الکترودها برای تعویض برای شما ارسال میگردد. 
🔴کیفیت تحریک و راحتی پوست با تعویض بموقع الکترودها امکان پذیر خواهد بود .