مزیتها و قابلیت های کلی دستگاه تیوان T102

🔴1.جلوگیری از آتروفی عضلانی و تقویت عضلات پا
عضله های درگیر افتادگی پا و داری فوت دراپ بدلیل عدم فعالیت  ضعیف شده اند. دستگاه با اعمال تحریک اکتیو ماهیچه های ضعیف شده،  انها را وادار به حرکت کرده و به سبب آن خونرسانی افزایش یافته و ماهیچه ها روز بروز قویتر و دامنه حرکتی انها افزایش می یابد.

🔴۲.افزایش دامنه حرکتی مچ پا: 
با انجام مد تمرین (دکمه T) و افزایش تدریجی میزان شدت تحریک ،میزان بالا آمدن مچ پا افزایش می یابد.در این حالت آشیل پشت پا اگر کوتاه شده باشد با اعمال فشار اکتیو ماهیچه های روی پا بمرور کشیده می شوند و به همین دلیل دامنه حرکتی در همه درجات ازادی مچ پا افزایش می یابد . در اصل نوعی کاردرمانی مچ پا محسوب می شود. راه رفتن با دستگاه نیز دقیقا مزیتهای مد تمرینی را خواهد داشت

🔴۳.استفاده از مد ماساژ ( دکمه M) برای گرم کردن ،حجیم سازی ماهیچه ها ،خونرسانی عضلانی استفاده می شود . سیگنالهای تحریک متنوع در این مد را می توانید در دستگاههای EMS مربوط به دستگاههای ورزشی که می تواند حجم ماهیچه ها و سوخت و ساز را تا چندین برابر افزایش دهد، استفاده شده است. سعی کنید در این مد مچ پای خود را حرکت دهید. احساس گرمای روی سطح پوست پا در مد ماساژ  گویای خونرسانی بدن می باشد.

🔴۴.استفاده از مد کاری بیوفیدبک یا باصدا در حالت تمرین و راه رفتن می تواند بر بهبود راه رفتن و الگوی حرکتی تاثیر بسزایی داشته باشد. نظریه های علمی مختلف در زمینه بیوفیدبک و اثرات مثبت آن بر سیستم عصبی ارایه شده است. 
در زمان استفاده از مد باصدا و در حالت تمرین سعی نمایید با گوش دادن به صدا یا احساس تحریک، به بالا امدن مچ پا فکر کرده و اراده کنید، این کار را خودتان انجام دهید. بتدریج اثرات آن را مشاهده خواهید کرد.

🔴۵.کشیدن پنجه و ناخن های پا بر روی زمین برای افراد دارای افتادگی پا و تلاش این افراد برای راه رفتن و حرکت، موجب بوجود آمدن الگوها و گیت های حرکتی مختلف همچون حرکت نیم دایره ای زانو. حرکت از لگن و... را در پی خواهد داشت. راه رفتن اشتباه، موجب ایجاد مشکلات در سیستم حرکتی و عضلانی همچون کمر ، زانو و قسمتهای دیگر بدن خواهد شد. با استفاده از دستگاه تیوان بدلیل کنترل اکتیو و هوشمند، مچ پا بالا آمده و فرد به مرور به گیت و الگوی راه رفتن عادی خود بر میگردد. لازمه این امر تمرین و ممارست  و رعایت اصول اولیه راه رفتن می باشد. البته صبر و حوصله کافی، بمنزله اصلاح الگوی راه رفتن باید در نظر گرفته شود