شروع بهبودی حرکتی ۲۳ سال بعد از سکته مغزی ایسکمیک

تیوان 

این باور عمومی وجود دارد که بهبودی سکته مغزی در ۶ ماه اول رخ می دهد، و فیزیوتراپی یا سایر مدالیته ها بعد از یک سال فوائد کمی دارند. 

در این مقاله، موردی از سکته مغزی گزارش شده است که بهبودی ۲۳ سال بعد از سکته مغزی شدید ناشی از آمبولی از شریان اینومینیت و ساب کلاوین و فشردگی شریان ساب کلاوین راست بوسیله دنده گردنی شروع شده است. 

بیمار سکته فرونتوپاریتال بزرگ راست را با همی پارزی شدید چپ و دست چپ اسپاستیک کاملا غیرفانکشنال داشت.

او مقداری بهبودی فانکشن دست را بدست آورد که ۲۳ سال بعد از سکته مغزی، و یک سال بعد از شنا کردن منظم شروع شد. در نتیجه، فیزیوتراپی شدید شروع شد، با حرکت عضلانی بزرگ مکرر و یک ارتز مکانیکی فنری که به خم کننده های انگشتان مقاومت می داد و بازکننده های انگشتان را حمایت می کرد. در عرض ۲ سال، او می توانست سکه ها را با دست چپ که قبلا غیرقابل استفاده بود بردارد‌.
بررسی با ام آر آی نشان داد که بهبودی گسترده ای در هر دو نیمکره رخ داده است.

این مورد برای انجام فیزیوتراپی شدید و طولانی مدت و همچنین مدالیته های جدید مثل درمان با سلول های بنیادی و اگزوزوم و میکروآر ان ای تراپی انگیزه می دهد. 

ام آر آی فعالیت دوطرفه گسترده جدید و ارزشمند هر دو طرف سربروم و مخچه را  بعد از شروع بهبودی حرکتی دست چپ کاملا غیرفانکشنال ۲۳ سال بعد از سکته مغزی شدید نشان داد. 

این مورد نشان می دهد که پنجره عموما پذیرفته شده بهبودی که تصور می شود پس از آن درمان بیشتر کاربرد ندارد باید کاملا بازبینی شود.