چگونه اسپاستیسیته را بطور موقت درمان کنیم؟

برای درمان اسپاستیسیته، راه های موقتی وجود دارد که شامل داروهای خوراکی یا اعمال موضعی دارو است. 

داروهایی که بطور موضعی استفاده می شوند به عضلات مبتلا تزریق می شوند و به کاهش درد، افزایش حرکت، و جلوگیری از مشکلات استخوان و مفصل کمک می کنند. 

مصرف داروهای خوراکی همین اثرات را دارند، اما بر یک ناحیه خاص اثر نمی کنند و بر همه عضلات بدن اثر می کنند. 

مثل همه داروها، آنها نیز فقط علائم را درمان می کنند، و نه علت را. این بدین معنی است که داروها فقط یک راه حل کوتاه مدت هستند.

بنابراین، چگونه می توان علت را درمان کرد؟!