راهنمایی برای درمان اسپاستیسیته پس از سکته مغزی- برای همیشه

اسپاستیسیته شایع ترین عارضه پس از سکته مغزی است، و به احتمال زیاد، شنیده اید که گفته می شود در اسپاستیسیته، عضلات مشکل دارند و بوتاکس می تواند آن را درمان کند. در حالی که این نظر تا حدی درست است، اما موثرترین و دائمی ترین راه حل های درمان اسپاستیسته را حذف می کند.

برای درمان اسپاستیسیته هزاران امید وجود دارد- حتی اسپاستیسیته شدید در عضلات فلج.

اینک با ارزش ترین روش برای درمان این مشکل آزار دهنده ارائه می شود.

🔺 اسپاستیسیته به عنوان اختلال ارتباط مغز- عضله

احتمالا قبلا شنیده اید که اسپاستیسیته یک مشکل عضلانی است. اسپاستیسیته باعث می شود که عضلات سفت شوند، و بنابراین طبیعی است که بر عضلات به عنوان آنچه که باید درمان شود تاکید می شود. اما در واقع علت اسپاستیسیته اختلال ارتباط بین مغز و عضلات است. 

عضلات بطور طبیعی در ارتباط دائم با مغز هستند و مقدار سفتی که حس می کنند را به مغز اطلاع می دهند، و مغز نیز بطور پیوسته مقدار سفتی عضلات را برای جلوگیری از آسیب دیدن مونیتور می کند. مغز بطور دائم پیام هایی را به عضلات می فرستد و به آنها می گوید چه وقت منقبض و شل بشوند. 

وقتی که پس از سکته مغزی بخشی از مغز که مسئول کنترل عضله است آسیب می بیند، این ارتباط مختل می شود. بخش صدمه دیده مغز دیگر اطلاعاتی را که عضلات سعی می کنند به آن بفرستند دریافت نمی کند، و در نتیجه، مغز دیگر به آنها نمی گوید چه وقت منقبض یا شل شوند. بنابراین، عضلات برای محافظت از خود سفت می شوند و خود را در انقباض ثابتی حفظ می کنند. از دیدگاه عضلانی، این علت اسپاستیسیته است.

البته، لایه دومی برای اسپاستیسیته وجود دارد که هیچکس در باره آن صحبت نمی کند. علت اسپاستیسیته همچنین از اختلال ارتباط از نخاع شوکی است.