شانزدهمین کنگره بین المللی ام اس در مشهد

شرکت تیوان پذیرای شما در شانزدهمین کنگره بین المللی ام اس می باشد .منتظر دیدار شما هستیم 
زمان برگزاری 22نا 24 آبان ماه     
مشهد - رضاشهر- بلوار خاقانی - بین خاقانی 10 و 12 
مجتمع برج سپید