جشنواره لوازم مصرفی تیوان

جشنواره شرکت توسعه فناوری تیوان ویژه لوازم مصرفی و خدمات کالیبراسیون دستگاه T102TIWAN

  • بمدت یکماه برای خانواده بزرگ تیوان
  • دستگاه خود را ارسال نموده و از خدمات رایگان استفاده نمایید
  • ارتقاء نرم افزار دستگاه به TIWAN-V-17
  • کالیبراسیون دستگاه
  • عیب یابی احتمالی دستگاه
  • شستشو وتعویض المانهای معیوب 
  • تست کامل دستگاه با تستر جامع تیوان
  • ارسال 4 عدد الکترود وپد ، کش اضافی و زبانه و...
  • ارسال رایگان