سکته مغزی و آسیب آن

بسیاری از افراد بر این باورند که پس از سکته مغزی و یا هر آسیب دیگری که به مغز میرسد، فرد برای همیشه توانایی های خود را از دست میدهد و دیگر قادر به راه رفتن،استفاده از دستها و ... نخواهد شد،درحالی که این باور،کاملا اشتباه است. مغز توانایی بازسازی دارد و به کمک توانبخشی و کاردرمانی تاحد زیادی حرکات اصلاح خواهند شد. تیوان راهکار آن خواهد بود