راه برای جلوگیری از سکته مغزی

8 راه برای جلوگیری از سکته مغزی عبارتند از :
1_ کاهش فشار خون بالا
2_ کنترل بیماری های قلبی
3_ کاهش کلسترول بالا 
4_ کنترل دیابت
5_مدیریت چاقی
6_ ترک سیگار
7_مدیریت استرس