مهم ترین علائم سکته مغزی

مهم ترین علائم سکته مغزی عبارتند از:
1- احساس بی حسی یا فلج ناگهانی در یک طرف صورت و دست یا پای یک طرف بدن
 2- کاهش ناگهانی بینایی، قدرت بدن، تعادل بدن (به سختی راه رفتن)، قوای حسی، صحبت کردن و یا فهم صحبت دیگران
 3- تاری ناگهانی دید به خصوص در یک چشم
 4- به هم خوردن تعادل بدن به طور ناگهانی که احتمالا با حالت تهوع، استفراغ کردن، تب، سکسکه و یا قورت دادن غذاها به سختی همراه است.
 5- سردرد ناگهانی و شدید بدون دلیل که فورا بعد از آن فرد بیهوش می شود (نشان دهنده سکته مغزی به علت خونریزی است).
6- بیهوش شدن فرد