پلاستیسیته مغزی چیست؟

پلاستیسیته مغزی چیست؟
برای بیشتر مردم واژه پلاستیسیته مغزی کلمه عجیب و غریبی به نظر می رسد! مغز پلاستیکی یا مغز شکل پذیر!
با اینحال شکل پذیری مغز اصطلاح رایج مورد استفاده توسط دانشمندان علوم اعصاب است. پلاستیسیته مغزی در واقع اشاره ای است به توانایی مغز برای تغییر در هر سنی برای بهتر یا بدتر شدن. این انعطاف پذیری نقش بسیار مهمی در توسعه مغز ما به خصوص در مواردی که فرد دچار آسیب های مغزی شده است،دارد.