اثرات خونریزی مغزی شدید دچار همی پلژی

"یک تجربه"
زمانی که به دلیل خونریزی مغزی شدید دچار همی پلژی شدم،متاسفانه نیمی از صورتم کج شده بود. کاردرمانگرم بهم گفت بهترین راه برای بهبود سمت آسیب دیده،ماساژ آن قسمتهاست!
گرچه ماساژ پای فلج شده بسیار دردناک بود،ولی با تحمل درد و ماساژ مداوم، پام به سرعت به حرکت درآمد و صورتم را نیز مرتب ماساژ دادم و به زودی مشکل کجی آن حل شد و خیلی عادی و مانند قبل از بیماریم شد.
برای ماساژ لزوما نیازی به ماساژ درمان و صرف هزینه اضافی نیست،بلکه خودتان و یا یکی از اطرافیانتان میتوانید این کار را انجام دهید.
البته این به این معنی نیست که تنها با ماساژ، درمان کامل میشود بلکه ماساژ در روزهای اولیه میتواند مکمل فیزیوتراپی و کاردرمانی باشد و روند بهبود را تسریع کند.