توصیه های ایمنی برای انتقال افراد دارای ضایعه نخاعی (پ)

توصیه های ایمنی(پ) :
علائم اصلی آسیب به نخاع:

 خشک شدن و بی حرکت ماندن گردن، مانند سر در وضعیتی غیر معمولی، مشکل داشتن یا ناتوان بودن از راه رفتن،‌ فلج شدن، سردرد، گردن درد یا کمر درد، کرختی و سوزن سوزن شدن پا، ناتوانی در کنترل ادرار و بیهوشی و علائم شوک مانند رنگ پریدگی، سرد شدن پوست،‌ کبودی ناخن ها و لب ها کاهش هوشیاری، از علائم هشدار دهنده ای هستند که در سوانح می توانند نشانه ای از بروز آسیب های نخاعی باشند و دقت بیشتری را می طلبند.
کمک های اولیه برای مصدومین گردن و کمر 

سر و تنه مصدوم را کاملاً بی حرکت نگه دارید.
اگر حرکت دادن مصدوم ضروری است، از چندین نفر کمک بگیرید که یکی از آنها فقط باید سر و گردن بیمار را نگه دارد. همه گروه باید بدن مصدوم را در حالیکه سر و گردن و کمر او کاملاً ثابت است،‌ روی برانکارد قرار دهند.
در اطراف سر و بدن بیمار، حوله، پارچه و پتو قرار دهید و بیمار را به برانکارد ببندید تا موقع جابجایی، کوچکترین تکانی نخورد.
لباسها و یا کلاه بیمار را از تنش در نیاورید.