پیشگیری از AVM

پیشگیری از AVM:

راهی برای پیشگیری از AVM  وجود ندارد . برای کمک به کاهش احتمال خونریزی ، گام های زیر را بردارید :

روش های اجتناب از افزایش فشار خون را یاد بگیرید :

اشیای سنگین را بلند نکنید .

مصرف سیگار را متوقف نمائید .

وزن خود را در حد سلامت  حفظ کنید .

مصرف الکل را متوقف نمایید .

ر‍ژیم غذای سالم کم سدیم (کم نمک) بگیرید .

رقیق کننده های خون (داروهایی مانند وافارین ) مصرف نمایید .

به صورت دوره ای  برای چک آپ AVM به پزشک خود مراجعه کنید