سالم بخورید سالم بمانید

بر اساس نتایج تحقیقاتی که اخیرا انجام شده است، استفاده از رژیم غذایی صحیحی که در آن میوه ها، سبزیجات و غلات کامل وجود داشته باشد، در افرادی که مبتلا به بیماری ام اس هستند می تواند اختلالات و علائم این بیماری را کاهش دهد. 

 

در دهه 50 میلادی رژیم غذایی با نام ســوانک توسط پزشکی به همین نام برای بیماران مبتلا به ام اس طراحی شد. افرادی که از این رژیم غذایی  پیروی می کردند عقیده داشتند که این رژیم میتواند  تعداد حملات ام اس و شدت علائم آن را کاهش دهد. در ماه جولای گذشته یکی از مجله های پزشکی این رژیم غذایی را مورد بررسی قرار داد.

 

 با این حال انجمن ملی بیماران ام اس آمریکا اذعان داشــت که شواهد کافی برای اینکه این رژیم غذایی بهترین رژیــم برای افراد مبتلا به ام اس باشد، وجود ندارد.

 

نویســنده ی این تحقیق جدید، کاترین ســی فیتزجرالد، که در مدرسه ی پزشکی جان هاپکینز بالتیمور مشغول به کار است، اعلام کرد که شواهد کافی برای تأثیر این رژیم غذایی بر علائم بیماری ام اس وجود ندارد.

 

افراد مبتلا بــه ام اس اغلب راجع به این موضوع که مــی توانند از حمــلات و روند اختــلالات خود جلوگیری کنند یا آنها را به تعویق اندازند سؤال می کنند.

 

همچنین بســیاری  از افراد می خواهند بدانند که آیا رژیم غذایی در این قضیه نقش دارد یا خیر. ولی تحقیقات کمی تا کنون در این زمینه صورت گرفته است.

 

وقتی اختلالات شــدید تا 20 درصد کاهش می یابند.

برای آزمایــش اهمیتی کــه رژیم غذایی ممکن است در بیماری ام اس داشته باشد، تیم دکتر فیتزجرالد به پرسشنامه ای که توسط 6989  نفر از افراد مبتلا به ام اس در آمریکای شــمالی تکمیل شده بود نگاهی داشتند.

در کنار سؤالاتی که راجع به سبک زندگی، وزن، فعالیت بدنی و سیگار کشیدن در آن ها پرسیده شده بود، شرکت کنندگان راجع به 6 ماه اخیر داشتند نیز به حملاتی که در سئوالاتی پاسخ دادند. آنها همچنین میزان اختلالات و شدت علائمی مانند خستگی، درد، ناتوانــی حرکتی و افســردگی را نیز گزارش دادند. شرکت کنندگان در گروهی که گفته می شــد بهترین رژیم غذایی را دارند، به طور میانگین روزانه 7/1 غلات کامل و 3/3 واحدمیوه، سبزیجات و حبوبات مصرف می کردند.

شــرکت کنندگان در گروهی که به عنوان بدترین رژیم غذایی درنظر گرفته می شد به طور میانگین روزامه 3/0 واحد غلات کامل و طور میانگین روزانه  7/1 واحد میوه  سبزیجات و حبوبات مصرف می کردند.

پس از تنظیم نتایج برای متغیرهایی مانند ســن و مدت زمان ابتلا به بیمــاری، تیم محققان به این نتیجه رسید  که افرادی که سالمترین رژیم غذایی را داشتند، 20 درصد کمترنسبت به افراد با رژیم ناسالم، معرض اختلالات مهم عملکــرد و ناتوانی های بدنی شدید قرار گرفته بودند.

 

 طبق نتایج گزارش شــده از این مطالعه، افرادی که ســبک زندگی ســالمی دارند نسبت به افراد با سبک زندگی ناسالم حدود 50 درصد کمتر احتمال ابتلا به افسردگی، 30 درصد کمتر احتمال خستگی شدید و بیش از 40 درصد کمتــر احتمال مواجهه با درد شــدید در طی یک زمان مشخص را دارند. در حالی کــه این مطالعه مشــخص نمی کند که آیا سبک زندگی سالم باعث کمتر شدن علائم ام اس می شود و یا اینکه علائم شدید این بیماری باعث می شود که رعایت سبک زندگی سالم ســخت  شود یا خیر، اما شواهدی برای رابطه ی این دو موضوع فراهم کرده است.

 

به هر صورت شــرکت کننــدگان در این مطالعه از افرادی بودند کــه بیماری آنها زودتر از 20 سال پیش تشخیص داده شده.

از این به آن معناست که هرچندا فرادی باا نواع مختلف این بیماری در این تحقیق شرکت کرده اند ولی ممکن است یافته ها برای همه ی افرادی که مبتلا به ام اس هستند کاربرد نداشته باشد.

 

محققان تائید کردند که محدودیت دیگری که در این تحقیق وجود دارد این است که چشم اندازی برای رژیم های غذایی که در آینده ممکن است علائم بیماری ام اس را تحت تأثیر قرار دهد، وجود ندارد.

نویسنده:  دیوید ریلتون

ترجمه: امیرحسین احمدپور

http://www.iranms.ir