دستگاه اصلاح قوز (کیفوز) تیوان

دستگاه تقویت‌کننده عضلات پشت و کیفوز تیوان، جهت تقویت نمودن عضله ذوزنقه، از طریق اعمال تحریک های الکتریکی به اعصاب و عضلات مذکور، مورد استفاده قرار می گیرد. مدهای تمرینی ،ورزش ،ماساژ کمک می کند عضلات پشت، تقویت شده تا ستون فقرات بمرور به حالت عادی برگردد، مد عملکردی این دستگاه در زمانی که شخص حالت قوز را به خود می گیرد بعد از آلارمهای شنیداری یا لرزشی ، تحریک الکتریکی را انجام داده تا عضلات پشت به حالت نرمال برگردند، همچنین این عمل  باعث عادت مغز و بدن می شود. برخی از کاربرد های دستگاه عبارت اند از:

  • تقویت عضلات پشت
  • کاهش اسپاستیسیتی
  • اصلاح قوز
  • جلوگیری از قوز کردن و رفع قوز 
  • افزایش گردش خون موضعی