دستگاه شانه تیوان

دستگاه شانه تیوان

دستگاه شانه بند تیوان

آسیب دیدن سیستم اعصاب مرکزی بدن غالبا باعث ایجاد اختلال در حرکت اندام های فوقانی و یا تحتانی
بیمار می گردد. این اختلالات عمدتا به دلیل عدم ارسال فرمان حرکتی مناسب از مغز، نرسیدن فرمان
حرکتی مغز به اندامها یا ایجاد اسپاستیسیتی ایجاد می گردد.
بیماران مبتلا به این عارضه، قادر به حرکت دادن اندامهای خود به صورت طبیعی نبوده و این امر باعث ایجاد
اختلال در انجام فعالیت های روزمره آنها می گردد. این بیماران، به مرور دچار مشکلاتی از قبیل کوتاه شدن
تاندون ها، خشک شدن مفاصل و آتروفی شدن عضلات خواهند گردید. بروز این اختلالات در ناحیه اندام
های فوقانی ممکن است منجر به بیماری های ثانویه ای از قبیل شانه یخ زده یا فروزن شولدر گردد.

دستگاه تقویت کننده عضلات شانه و بازوی تیوان، جهت تقویت نمودن عضلات دست (شامل شانه، جلو و پشت
بازو) در هنگام استراحت و وضعیت نشسته طراحی و ساخته شده است. این دستگاه با اعمال تحریک های
الکتریکی به عصب های مربوطه، باعث انقباض عضلات شده و می تواند به تقویت آنها و بهبود دامنه حرکتی
مفاصل آرنج و شانه کمک کند.
بیمارانی که از دستگاه های اصلاح عملکرد دست شرکت تیوان برای مچ و انگشتان خود استفاده
می کنند، می توانند با استفاده از این دستگاه در زمان استراحت، به تقویت سایر عضلات دست و اصلاح
عملکرد آن، سرعت بخشند.

اپلیکیشن اختصاصی NeArm

با اپلیکیشن اختصاصی  ، علاوه بر راه‌اندازی دستگاه می‌توانید به صورت اختصاصی تمامی پارامترهای موجود را برای خود به صورت پیشرفته تنظیم کنید. میزان شدت تحریک، نوع عملکرد انتخابی از جمله مواردی‌ست که می‌توانید به کمک اپلیکیشن به سادگی شخصی‌سازی کنید. به علاوه، جدیدترین مقالات و مطالب علمی مربوط به بیماری‌تان را در همین اپلیکیشن مطالعه و بررسی کنید.